{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

حاجی میرزایی نامزد وزارت آموزش و پروش در صحن علنی وزارت آموزش و پرورش گفت: تقویت مدارس دولتی اولویت کارم است .باید با جبر جغرافیایی در آموزش مقابله کنیم.معلم کارمند نیست بلکه رکن اساسی جامعه است و باید منزلتش حفظ شود. درپی ایجاد روابط بیشتر با والدین و مدارسی بدون دیوار هستم.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها