{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در ویدی وزیر مصاحبه تلویزیون با دستفروشی را می‌بینید که رتبه اول کنکور ارشد اقتصاد را دارد . او می‌گوید او می‌گوید که از دستفروشی به ازای ۶ تا ۸ ساعت کار، روزانه ۱۰۰ هزار تومان خالص درآمد دارد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها