{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

ساکنان نوار غزه خود را برای برگزاری هفتادودومین راهپیمایی بازگشت آماده می‌کننند. کمیته عالی راهپیمایی بازگشت نام این دور از راهپیمایی بازگشت را «جمعه وفاداری به شهدا» گذاشته است.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها