{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

به طور معمول، در آمریکا یک منحنی بازده معکوس، تقریبا با رکود اقتصادی رابطه مستقیم دارد. در ویدیو ارائه شده، نحوه عملکرد آن آورده شده است؛

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها