{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

داریوش اسدزاده در سال ۱۳۳۰ وقتی ۲۸ ساله بود با یکی از طرفدارانش بنام هما شاهرخی که از نوادگاه قاجار بود ازدواج کرد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها