{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در ویدیو زیر فیلم کامل اعتراضات جوان ناامید از وضعیت کشور و واکنش رهبر انقلاب به این اعتراض را ببینید ؛

پربازدیدترین ویدیو ها