{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بار دیگر آتش سوزی در جزیره گران کاناریا در مجمع الجزایر قناری از کنترل خارج شد و مناطق بیشتری تخلیه شدند. این آتش سوزی که از شنبه در آرتینارا آغاز شد، مهار شده است، اما تغییر وضعیت آب و هوایی موجب شد دوباره از کنترل خارج شود.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها