{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

وزیر امورخارجه: حتما هر چه داریم از مردم کشورمان داریم. هر افتخاری آفرینی، مقاومتی، پیشرفتی و هر حضور فعال در همه صحنه‌ها از مردم بوده است.

نتوانستیم آن طور که شایسته این مردم است، آنطور که این مردم به واقع مستحق آن هستند به  آنها خدمت کنیم. افتخارم این است که به خاطر این مردم و دفاع از حق آنها تحریم می شوم. ما طلبکار مردم نیستیم، ما وامدار مردم هستیم.

 

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها