{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

گردشگران، برای نخستین بار قادر به بازدید از هرم ۴۶۰۰ ساله خواهند بود. این هرم خمیده قدیمی، در دهشور، گورستانی پادشاهی در کرانه غربی رود نیل، ۴۰ کیلومتری جنوب قاهره پایتخت مصر واقع شده است.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها