{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

محمد بن سلمان شاهزاده سعودی تغییر عادات غذایی مردم عربستان به سمت غذاهای دریایی را در برنامه‌های خود در نظر دارد. برای جزئیات بیشتر ویدیو زیر را ببینید؛

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها