{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

محمدجواد ظریف در پاسخ به رجزخوانی رئیس جمهوری آمریکا گفت: ایران شاهد پایان کار ترامپ خواهد بود اما او پایان ایران را نخواهد دید. ایران هزاران سال بوده و خواهد بود و یک کشور تازه به دوران رسیده نمی تواند اینطور درباره ایران صحبت کند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها