{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

هواپیمای پرواز مسکو-مورمنسک به وقت مسکو از فرودگاه شرمتوا بلند شد. سپس چندین بار در منطقه حومه مسکو دور زد و به طور ناگهانی به سمت پایین حرکت کرد و در فرودگاه شرمتوا فرود آمد و در باند آتش گرفت.به گفته مقامات محلی از ۷۸ نفر مسافران این هواپیما تنها ۳۷ زند هستند و از سرنوشت بقیه مسافران خبری در دست نیست .

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها