{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مهندسان لکسوس فناوری دوربین‌های جانبی را در تیپ پایه‌ی سدان ES، از ماه آینده عرضه خواهند کرد. در واقع لکسوس اولین برند خودروساز جهان است که آینه‌های جانبی را در خودروی تولیدی خود حذف می‌کند؛ البته در حال حاضر لکسوس ES با این فناوری، فقط در ژاپن در دسترس بوده، چرا که در دیگر کشورهای جهان هنوز قوانین مشخصی برای دوربین‌های جانبی تنظیم نشده است.

ارسال نظر