{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رضا رشیدپور در جدیدترین برنامه حالا خورشید درباره خودروهای داخلی گفت: مدل پیش فروش خودروهای تولید داخل را می‌توانیم به کمپانی‌های بزرگ دنیا مثل بنز بفروشیم! خودرویی که نه مدل آن مشخص است و نه تاریخ تحویل، این تعداد متقاضی دارد!

ارسال نظر