{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

پیش از دیدار انگلیس و اسپانیا و در زمانیکه ژوزه مورینیو می‌خواست از روی یک مانع بپرد نقش بر زمین شد و افتادن وی سوژه عکاسان و خبرنگاران شد .

ارسال نظر