{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

کودک گوش بریده‌ای که شایعه شده بود گوش‌هایش توسط کارگران شهرداری بریده شده‌است در مصاحبه‌ای گفت :گوشم را باربند ماشین زخم کرده بود؛ دو نفر آمدند از من فیلم گرفتند گفتند بگو کارگران شهرداری تهران با تیغ زدند، من هم ترسیدم گفتم .

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها