{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

نکته قابل توجه در این ویدئو این است که خودروها با وجود سبز شدن چراغ راهنمایی، تا عبور کامل این پیرمرد حرکت نمی‌کنند و حتی بوق هم نمی‌زنند.

ارسال نظر