{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

دیر آمدن دونالد ترامپ در جلسه برابری جنسیتی گروه هفت و حرکت او برای نشستن نگاه تعجب برانگیز و همراه با تحقیر کریستین لاگارد ، رئیس صندوق بین المللی پول را به همراه داشت .

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها