{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

این ویدیو حاوی تصاویر دلخراش است . کودک ۸ ماهه فلسطینی صبح دیروز در پی استنشاق گاز اشک آور در نوار غزه شهید شد و صبح دیروز به خاک سپرده شد .

ارسال نظر