{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری: داروهای کدئین دار ‏ قرص سرماخوردگی, داروهای مسکن و برخی قرص های ترک اعتیاد در برخی کشورها مواد مخدر محسوب می شوند و همراه داشتن آنها جرم است.

ارسال نظر