{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

سالانه در اسکاتلند مسابقاتی برای تعیین قوی‌ترین مرد برگزار می‌شود که شرکت کنندگان در پرتاب وزنه، کشتی، پرتاب چوب با یک دیگر مسابقه می‌دهند. مردان شرکت کننده در این مراسم پوشش سنتی اسکاتلند "کیلت" یا "دامن اسکاتلندی" که از قرن شانزدهم در این کشور رواج دارد را می‌پوشند.

کد خبر: ۳۶۷۴۳۶
ارسال نظر