{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اقتصاد هنر آنلاین با مریم مجد مدیر گالری اثر و هرمز همتیان مدیر گالری دستان گفت و گو کرده است. خانم مجد معتقد است اوضاعِ اقتصادِ هنر بد نیست و باید برای بهتر شدنِ همه چیز تلاش کرد. آقای همتیان نیز اذعان می کند بسترِ اقتصاد هنر می تواند برای سرمایه گذاری بیشتر توسعه پیدا کند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها