{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 217829

در شهرهای جدید با یک فرصت و چندین تهدید مواجه هستیم

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر بزرگترین شعار دولت بود اظهار داشت: در حوزه سیاستگذاری در مسکن به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم که خوشبختانه تا به امروز ۲۶۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم افتتاح حساب کردند.

عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار داشت: معتقدم در سه دهه آینده موضوعی که در کانون تفکر و بررسی سیاست گذاران و اندیشمندان در حوزه‌های امنیتی شهرسازی ، فنی ، اجتماعی قرار خواهد گرفت بحث شهرنشینی در ایران است. به گزارش اقتصاد آنلان به نقل از ایلنا، وی با بیان اینکه شهرنشینی موضوعی بسیار عمیق و پیچیده است، گفت: امیدوارم اهل علم و سیاست گذاران بتوانند پوسته شعاری این موضوع را بشکافند و و ارد عمق مساله شوند چرا که امنیت ملی ایران در آینده به این موضوع بستگی دارد.

آخوندی با بیان اینکه در شهرهای جدید با یک فرصت و چندین تهدید مواجه هستیم، گفت: متاسفانه در شهرنشینی ایران با عدم تعادل‌های بسیار گسترده‌ای مواجه هستیم و از هر منظری که به شهر نگاه می‌کنیم این عدم تعادل‌ها را در توزیع جمعیت انباشت جمعیت حاشیه نشینی و گسترده بافت فرسوده، عدم قدرت بازآفرینی شهرها و پوسیدگی شهرها از درون می‌بینیم.

آخوندی ادامه داد: رشد سریع شهرنشینی بیش از 6 دهه متوالی در ایران وجود داشت که یک وضعیت بسیار سختی را برای نظام ایران و الگوی سکونتی در کشور ایجاد کرد و حاصل این عدم تعادل‌ها ترافیک، نظام حمل و نقلی نابسامان، مشکلات زیست محیطی، نزول کیفیت زندگی و هزاران مشکل دیگر در ایران است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 10 برنامه توسعه قبل و بعد انقلاب گفت: 5 برنامه توسعه پیش از انقلاب و 5 برنامه توسعه بعد از انقلاب به اجرا رسیده است و از سال 27 در ایران نظام برنامه‌ریزی حاکم بدوه است. از آن سال‌ها 7 دهه می‌گذرد و وضعیت ما در نظام شهرنشینی قابل قبول نیست و این شرایط در شان جامعه ایرانی و مسلمانان نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر 11 میلیون حاشیه نشین 8 میلیون ساکن بافت فرسوده در کشورمان وجود دارند و یک سوم جمعیت ایران در وضعیت نابسامانی زندگی می‌کنند واین نشان دهنده عدم تعادل‌های بسیار گسترده در ایران است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بگوییم کاری انجام نشده است، لیست هزاران کار را نشان می‌دهند، گفت:‌ اما آیا مجموعه این عملکردها منجر به رفاه نشینی شده‌اند؟ چرا وقتی از شهرنشینی و وضعیت شهرها صحبت می‌کنیم زبان ما لکنت پیدا می‌کند و گرفتار می‌شویم.

آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر 27 ملیلوین واحد مسکونی و 24 میلیون خانوار در کشورمان وجود دارد، گفت: ‌در حال حاضر در حالی که خانه از خانوار بیشتر است با وضعیت بدمسکنی مواجه هستیم و این توزیع قابل قبول نیست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین آمارهای به دست آمده از خانه‌های خالی و خانه‌های دوم اظهار داشت:‌ در حالی که دو میلیون و 500 هزار واحد خانه خالی و 2 میلیون و 100 هزار واحد خانه دوم در کشور وجود دارد 19 میلیون نفر در بدمسکنی مطلق هستند واین نشان دهنده یک عدم تعادل بسیار بزرگ در بخش شهرنشینی است.

وی تاکید کرد:‌ در بحث مهندسی، عدم تعادل یعنی ناپایداری و این غیرممکن است که با عدم تعادل بتوانیم به وضعیت پایدار برسیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عدم تعادل موضوعی نیست که بتانیم به راحتی از کنار آن عبور کنیم گفت : این عدم تعادل بروز و ظهورهای مختلفی در بخش‌های حمل و نقل ، آموزش و پرورش، شهرنشینی، فساد، فحشا و فقر پیدا می‌کند، گفت:‌ از این موضوع نمی‌توان با شعار عبور کرد و تجربه شعار مسکن مهر را داشتیم و  فکر نمی‌کنم شعاری بزرگ‌تر از مسکن مهر را در حوزه مسکن و شهرنشینی تجربه کرده باشیم. مسکن مهر در حالی که حجم گسترده‌ای از منابع را درگیر کرد اما نتوانست هیچ کمکی به برقراری تعادل کند و باید دید چقدر به رشد این عدم تعادل کمک کرده است.

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از نحوه توزیع جمعیت در شهرهای مختلف اظهار داشت: در حالی که در شهرهای جنوبی توزیع جمعیت اینگونه است که 4.8 نفر در کیلومتر مربع ساکن هستند این رقم در تهران به بیش از هزار نفر در کیلومتر می‌رسد و این نشان‌دهنده عدم تعادل‌های بسیار وسیع و پیچیده در کشور است.

وی با بیان اینکه رشد شتابان جمعیت متوقف شده است گفت: در حالی که جمعیت تهران در سال 90 چیزی حدود 8میلیون و 300 هزار نفر بود این رقم در سال 95 به 8 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است و نشان می‌دهد که رشد جمعیت کمتر بوده است. حال اینکه در همین مدت کمتر از 5 سال برای ساخت 800 هزار واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده است.

وی ادامه داد: جمعیت به یک ثبات نسبی رسیده است و تحولات مراحل نهایی خود را طی می‌کند. در این شرایط یک فرصتی برای سیاستگذاران و جامعه ایجاد کرده تا به بازآفرینی بپردازند.

آخوندی با بیان اینکه در موقعیتی هستیم که خود شهروندان را باید محور سیاستگذاری بدانیم ادامه داد: باید میل و اشتهای دولت برای مداخله در زندگی مردم را از بین ببریم. بیش از 40 سال است که دولت در این حوزه سیاستگذاری کرده است اما معتقد هستم برای توسعه فقط باید توان و ظرفیت شهروندان را افزایش بدهیم و این انسان‌ها هستند که می‌توانند توسعه را ایجاد کنند.

وزیر راه و شهرسازی با  تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند جای آدم‌ها تصمیم بگیرد ادامه داد: در دولت نهم و دهم تصمیم گرفته شد 2 میلیون خانه بسازند و به جای مردم تصمیم گرفته شد و نتیجه آن شد که عدم تعادل در حوزه شهرنشینی و شهرسازی گسترش یافت.

وی تاکید کرد: سخت است که به عنوان سیاستگذاری از خودخواهی دست برداریم و به جای مردم تصمیم نگیریم اما این واقعیت است که باید خود مردم انتخابگر باشند و بتوانند از شبکه‌های فرهنگی و دانش اجتماعی تصمیم بگیرند.

آخوندی با اشاره به پروژه مسکن مهر اظهار داشت: نمی‌توان وقتی به جای مردم تصمیم گرفت که دو میلیون واحد مسکونی فاقد هرگونه هویت را می‌سازیم به دنبال به دنبال هویت اسلامی – ایرانی باشیم. معتقدم اینکه عده‌ای حرف از هویت ایرانی- اسلامی می‌زنند و پروژه‌هایی همچون مسکن مهر را اجرا می‌کنند به دنبال تعارف هستند وگرنه نتیجه چنین پروژه‌هایی هدر رفت منابع مردم است.

وی با تاکید بر اینکه زندگی شهری ایران باید مورد بازآفرینی قرار بگیرد گفت: باید دین، فرهنگ، تجارت، بازار جای خود باشند و گرنه توسعه شهری در آخر کار به ایجاد کارگاه‌هایی دور از مراکز شهرها می‌انجامد که کسی در این مناطق به فریاد دیگریی پاسخ نمی‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم ادامه داد: در این چهار سال فشار زیادی به بنده آوردند که پروژه مسکن مهر را ادامه دهم و سیاست‌های مداخله‌گرانه را پیش ببرم اما به هیچ وجه موافق این برنامه‌ها نبودم چرا که معتقدم به هدر رفت منابع می‌انجامد.

وی با اشاره به اجرای سیاست های متکی بر پس‌انداز مردم برای رونق بازار مسکن گفت: در حال حاضر 260 هزار نفردر صندوق پس‌انداز یکم حساب افتتاح کردند و میزان سرمایه این صندوق به 4 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است به عبارت دیگر روزانه 800 نفر در این صندوق حساب باز می‌کنند و مفهوم این رفتار مردم این است که خودشان می خواهند الگوی سکونت خود را انتخاب کنند.

آخوندی ادامه داد: مقصود ما بازآفرینی شهری این است که در نهایت به ارتقای زندگی شهری برسیم و نباید مجموعه بافت فرسوده و بافت حاشیه نشین و ارتقای زندگی مردم در مراکز شهرها را جدا از هم ببینیم.

آخوندی تاکید کرد: نظام حمل و نقل باید به ارتقای کیفیت زندگی مردم بینجامد و اولویت گسترش شقوق مختلف حمل و نقل باید با حمل و نقل ریلی باشد و در نسل نو شهرهای جدید باید به دنبال این باشیم که اشتغال در داخل این شهرها ایجاد شود و نه اینکه این شهرها را به خوابگاه تبدیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با تشکر از عملکرد محسن نریمان در شرکت عمران شهرهای جدید گفت: آقای نریمان مسئولیت بسیار سنگینی را داشتند و این ساماندهی 240 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در شهرهای جدید کار بسیار سختی بود که توانستند عملکرد خوبی در این حوزه داشته باشند.

آخوندی تاکید کرد: هرچند مسکن مهر یک سیاست غلط بود اما ما نسبت به مردم متعهد هستیم و در اجرای آن کوتاهی نخواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره حبیب‌الله طاهرخانی مدیرعامل عمران شهرهای جدید گفت: ایشان اهل تدبیر و تفکر است و خوشبختانه تجربه‌های خوبی در حوزه شهرسازی دارد و می‌تواند با استفاده از نیروی جوانی خود حرکت خوبی در نسل شهرهای جدید ایجاد کند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری