{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 323736

افکار عمومی از رفتار نامناسب یک نماینده مجلس با یک کارمند شدیدا آزرده است و هیچ توجیهی را نمی پذیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس،نوشت: افکار عمومی از رفتار نامناسب یک نماینده مجلس با یک کارمند شدیدا آزرده است و هیچ توجیهی را نمی پذیرد

هفته گذشته در کمیسیون آموزش نیز بعضی از نمایندگان رفتار بمراتب زننده تری با وزیر علوم داشتند که اگر صدای آنان منتشر شود شرمساری بیشتری برای مجلس ببار خواهد آورد.

محمود صادقی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری