کد خبر 484380

کرونا چه تأثیری بر آمار ازدواج و طلاق گذاشت؟

در ۴‌ماه نخست امسال ۲۰۰هزار ازدواج و ۳۵هزار طلاق ثبت‌ شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ در این روزهای کرونایی که ایران درگیر بحران بیماری و مرگ‌ومیر است، به‌نظر می‌رسد مردم حوصله و انگیزه انجام بسیاری از کارها و دنبال‌کردن اهداف و آرزوهایشان را نداشته باشند اما گاهی رخدادها فارغ از پیش‌بینی‌ها اتفاق می‌افتند. یکی از این رخدادها مربوط به ازدواج و طلاق‌های ثبت‌شده بعد از کروناست که انتظار می‌رفت با رکود، تورم، از دست‌رفتن فرصت‌های شغلی و کوچک‌شدن اقتصاد خانوارها و در شرایط بحران بیماری و فشار روانی ناشی از آن آمار و اعداد بسیار متفاوت به نسبت قبل از کرونا باشد. اما طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان ثبت احوال، ازدواج در کل کشور افزایش و طلاق کاهش یافته است. جزئیات آمار ازدواج و طلاق امسال هنوز از سوی ثبت احوال کشور منتشر نشده است و تنها دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت ثبت احوال اقدام به انتشار میزان‌های نقطه‌ای 12ماهه کرده است که در ادامه به بعضی از آنها در چند استان اشاره می‌کنیم.

میزان نقطه‌ای ازدواج و طلاق در کل کشور

میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در کل کشور 6.2 در هزار، منتهی به اردیبهشت  6.1 در هزار، منتهی به خرداد 6.3 در هزار، منتهی به تیر 6.4 در هزار و منتهی به مرداد 6.6 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد در کل کشور نیز 2.1 در هزار است.

200هزار ازدواج و 35هزار واقعه طلاق

 این آمار مربوط به 4‌ماه نخست امسال است که در مدت مشابه سال قبل (قبل از کرونا) با ثبت‌ 167هزار ازدواج و 37 هزار طلاق، افزایش آمار ازدواج و کاهش طلاق را نشان می‌دهد. البته انتظار می‌رفت در این مدت 250 هزار ثبت ازدواج رخ دهد اما کرونا مانع دستیابی به این عدد شده است. طبق آخرین آمار منتشرشده در 5‌ماه نخست امسال،  268هزار و 747 ازدواج و در 8‌ماه 67 هزار و 208مورد طلاق ثبت شده است.

میزان نقطه ای در بعضی استان ها

آذربایجان شرقی

میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در استان 6.8 در هزار، منتهی به اردیبهشت 6.6 در هزار، منتهی به خرداد 6.6 در هزار، منتهی به تیر 7.0 در هزار و منتهی به مرداد 7.3 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد در استان نیز 2.2 در هزار است.

آذربایجان غربی

میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در استان 7.3 در هزار، منتهی به اردیبهشت 7.3 در هزار، منتهی به خرداد 7.6 در هزار، منتهی به تیر 7.7 در هزار و منتهی به مرداد 7.8 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 2.0، اردیبهشت 2.0، خرداد 2.0، تیر 1.9و مرداد 1.9 در هزار است.

اردبیل

میزان عمومی ازدواج رخ داده در یک سال منتهی به فروردین  99 در استان 7.7 در هزار، منتهی به اردیبهشت 7.6 در هزار، منتهی به خرداد 8.0 در هزار، منتهی به تیر 8.1 در هزار و منتهی به مرداد 8.4 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 2.4، اردیبهشت 2.4، خرداد 2.4، تیر 2.5و مرداد 2.5 در هزار است.

اصفهان

 میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در استان 4.9 در هزار، منتهی به اردیبهشت 4.8 در هزار، منتهی به خرداد 5.0 در هزار، منتهی به تیر 5.1 در هزار و منتهی به مرداد 5.4 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد نیز 2.0 در هزار است.

البرز

میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در استان 4.9 در هزار، منتهی به اردیبهشت 4.7 در هزار، منتهی به خرداد 5.0 در هزار، منتهی به تیر 5.0 در هزار و منتهی به مرداد 5.2 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 2.4، اردیبهشت 2.5، خرداد 2.4، تیر 2.6و مرداد 2.6 در هزار است.

تهران

میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در استان 5.0 در هزار، منتهی به اردیبهشت 4.8 در هزار، منتهی به خرداد 5.0 در هزار، منتهی به تیر 5.0 در هزار و منتهی به مرداد 5.2 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 2.4، اردیبهشت 2.4، خرداد 2.4، تیر 2.4و مرداد 2.5 در هزار است.

خراسان‌رضوی

میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در استان 7.0 در هزار، منتهی به اردیبهشت 6.9 در هزار، منتهی به خرداد 7.2 در هزار، منتهی به تیر 7.3 در هزار و منتهی به مرداد 7.5 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 2.8، اردیبهشت 2.8، خرداد 2.7، تیر 2.7و مرداد 2.7 در هزار است.

خوزستان

میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در استان 7.2 در هزار، منتهی به اردیبهشت 7.1 در هزار، منتهی به خرداد 7.3 در هزار، منتهی به تیر 7.4 در هزار و منتهی به مرداد 7.6 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر 1.9و مرداد 1.8در هزار است.

فارس

میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در استان 5.5 در هزار، منتهی به اردیبهشت 5.4 در هزار، منتهی به خرداد 5.6 در هزار، منتهی به تیر 5.7 در هزار و منتهی به مرداد 5.9 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر 2.0و مرداد 2.7 در هزار است.

مازندران

میزان عمومی ازدواج رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین 99 در استان 5.6 در هزار، منتهی به اردیبهشت 5.5 در هزار، منتهی به خرداد 5.8 در هزار، منتهی به تیر 5.9 در هزار و منتهی به مرداد 6.1 در هزار را نشان می‌دهد. میزان عمومی طلاق رخ‌داده در یک سال منتهی به فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد 2.6 در هزار است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر