کد خبر 483898

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۳آذر

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که امروز سوم آذر از مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که 3 آذر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ٨:٣٠ تا ۹:۰۰ اندازه گیری دقیق -رشته ماشین ابزار - پایه ۱۰ - شاخه فنی وحرفه ای 

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ شناخت مواد و مصالح -پایه ۱۰-رشته نقشه کشی و معماری -شاخه فنی‌وحرفه ای 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ساخت اتصال فاق و زبانه - پایه ۱۲  -  رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی وحرفه ای 

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ رنگ کاری رویه کوبی -  پایه ۱۲ - رشته  صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای 

 ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی - درس ۱۰ پایه هفتم 

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی- درس ۹ بخش۲ پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی- درس ۹ پایه نهم 

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی - اقدام پژوهی

متوسطه دوم  

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  عربی و زبان قرآن دو -  پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآن سه  - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۳ -پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی 

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس منطق پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۰:۴۵ درس انسان و محیط زیست پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱:۴۵ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۲:۱۵ درس جغرافیای ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن دوم دبستان

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۱ پایه دهم  رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم  نظری 

ساعت ۱۵:۳۰ آموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

بیشتر بخوانید
ارسال نظر