{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

هر سال در "نمایش ملی بوقلمون شکرگزاری" رئیس جمهور آمریکا دو بوقلمون را بطور رسمی در حضور رسانه‌های عمومی شامل عفو ریاست جمهوری می‌کند که در نتیجه از پخته شدن و صرف این بوقلمون برای شام جلوگیری می‌شود. بوقلمون یکی از غذاهای اصلی جشن شکرگزاری در آمریکاست.

کد خبر: ۳۹۷۶۷۷
ارسال نظر