{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شهرستان قروه در شرق استان کردستان، دارای زمین‌های حاصلخیز در بخش کشاورزی و معادن ارزشمند یکی از مناطق غنی کشور است. تصاویر هوایی گوشه ای از این قابلیت ها را نشان می دهد.

کد خبر: ۳۹۵۱۶۳
منبع : ایرنا
ارسال نظر