{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شفق قطبی بی‌شک یکی از زیباترین پدیده‌های جوی است که در عرض‌های جغرافیایی نزدیک به دو قطب زمین به وجود می‌آید. تصاویر از این پدیده زیبای جوی در مورمانسک روسیه را می‌بینید.

کد خبر: ۳۹۱۳۹۲
ارسال نظر