{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

طی چندسال اخیر دریاچه ماراکیبو در ونزوئلا به دلیل نشت نفتدچار آلودگی شدیدی شده است و با این وجود صدها نفر از ماهیگیرانی که در اطراف این دریاچه سکونت دارند ماهی و خرچنگ صید می کنند. آنها به بهبودی این وضعیت امید دارند.

کد خبر: ۳۸۷۸۶۶
ارسال نظر