{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مسابقه طراحی هنری پوشاک نیوزلند که به WOW معروف است، برای طراحان همه رشته های هنری، فرصتی است تا تفکر خلاق خود را گسترش دهند. طراحانی که به بخش نهایی این مسابقه راه می یابند برای دستیابی به جایزه نقدی بیش از ١٦٥٠٠٠ دلار نیوزلند به اضافه امکان کارآموزی در شرکت های برجسته خلاق همچون کارگاه آموزشی شرکت (Weta) به رقابت می پردازند.

کد خبر: ۳۸۵۰۶۵
ارسال نظر