{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بسیاری از مردم آمریکا برای دیدن منطقه فوق سری 51 به این ناحیه هجوم آورده‌اند . گفته می‌شود که هدف این پایگاه نظامی آزمایش سامانه‌های نوین پروازی و جنگ‌افزارهای فوق سری است. گردانندگان و نوع کار این پایگاه فوق سری کماکان تا به امروز نامعلوم است و حتی کارکنان پایگاه، زندگی‌های بدور از عموم دارند و با دنیای خارج تقریباً هیچ تماسی ندارند.

کد خبر: ۳۸۳۰۴۶
ارسال نظر