{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

آتش سوزی در جزیره استوایی سوماترا و بورنِئوی اندونزی ادامه دارد. علت آتش سوزی به آتش کشیدن عمدی و غیرقانونی مناطق جنگلی است که درختان در آنجا قطع شده بودند و سودجویان قصد پاکسازی این مناطق را داشتند.

کد خبر: ۳۸۱۵۲۹
ارسال نظر