{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رهبران کشورهای مختلف روز گذشته وارد شهر ساحلی بیاریتز فرانسه شدند و مکرون، رئیس جمهور فرانسه از آن‌ها استقبال کرد. همزمان با ورود رهبران مختلف جهان، مردم مخالف برگزاری این نشست دست به تظاهرات در این شهر زدند .

کد خبر: ۳۷۵۹۱۰
ارسال نظر