{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری در سفری یکروزه به استان مرکزی چند طرح گردشگری را بهره برداری و از بناهای تاریخی نیز بازدید کرد.

کد خبر: ۳۷۴۸۳۹
ارسال نظر