{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

دیزنی لند نام یک شهربازی با مالکیت شرکت والت دیزنی است . این شهربازی در سال 1955 در ایالات کالیفرنیای آمریکا افتتاح شد و مورد بازدید بیش از 515 میلیون نفر قرار گرفته است.

کد خبر: ۳۶۹۲۴۱
ارسال نظر