{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مسابقه اسب سواری مشهور بریتانیا به نام «رویال اسکات» در بریتانیا در حال برگزاری است. یکی از حواشی مهم این مسابقات «دستورالعمل پوشش» برای زنان است. آنها باید با کلاه در مراسم حاضر شوند. در طول سالها، زنان از این فرصت برای نوآوری استفاده کرده اند.

کد خبر: ۳۶۱۱۷۳
ارسال نظر