{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در طول جنگ سرد در کشور آلبانی دولت وقت آن زمان دستور ساخت پناهگاه‌هایی را داد که مردم برای حفظ جان خود به آنجا بروند .این پناهگاه‌ها هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفت.

کد خبر: ۳۵۹۸۹۸
ارسال نظر