{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

گردباد دو ایالت ایندیانا و اوهایو را درنوردید .گردباد همچنین شهر دیتون را درهم کوبید و به خانه‌های زیادی خسارت زد، تعداد زیادی از درختان را ریشه کن کرد و چند مصدوم برجا گذاشت.

کد خبر: ۳۵۶۳۸۰
ارسال نظر