{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در پیچ و خم کوچه‌های مرکز اوراقی‌های تهران با انبوهی از خاطرات ریز و درشت مردمان یک شهر روبرو می‌شوی تلفن‌ها، مانیتورها و انواع و اقسام وسایلی که روزی همراه و ابزار دست کسی بوده است.

کد خبر: ۳۵۳۷۵۱
منبع : مهر
ارسال نظر