{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در این مسابقه از افراد خواسته شده بود تا تنوع گونه‌های زیستی در جهان را ارائه دهند. در این گزارش، عکس‌ها منتخب برندگان این دوره از مسابقات big picture را مشاهده می‌کنید؛

کد خبر: ۳۵۱۶۵۸
ارسال نظر