{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

روزنامه‌های صبح امروز استانی کشور، تیترهای نخست صفحه‌ اول خود را به برخی از مهمترین مسائل روز ایران و جهان اختصاص داده اند که بعضی از آنها در زیر می‌آید؛

کد خبر: ۳۵۱۱۷۲
ارسال نظر