{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

کم محلی جهانگیری به او که ناشی از عصبانیت معاون اول از این استاندار است که در پایان این جلسه فهمید عزل شده است.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها