{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

معترضان جلیقه زرد هجدمین شنبه اعتراضی خود را امروز در حالی برگزار کردند که سازمان دهندگان آن از مردم خواستند تا با حضور در این تظاهرات، تعداد شرکت کنندگان را افزایش دهند. مأموران پلیس از آب پرفشار برای متفرق کردن معترضان در شانزه‌لیزه استفاده کردند.

کد خبر: ۳۴۲۱۹۵
ارسال نظر