بعد از تصمیم سال ۲۰۰۷ مبنی بر عدم تداوم کمک مالی در استخراج زغال سنگ، به بسته شدن تدریجی معادن زغال سنگ تا پایان سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفته شد. اکنون به تاریخ ۲۱ ماه دسامبر آخرین معدن زغال سنگ در بوتروپ آلمان بسته می شود. این معادن از ۲۰۰ سال پیش یکی از منابع مالی مهم در اقتصاد اروپا بود .

کد خبر: ۳۲۳۵۴۷
منبع : usatoday
ارسال نظر