{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در پی تظاهرات ضد دولتی در پاریس بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند و ۴۰۰ نفر نیز بازداشت شدند . این تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش سوخت صورت گرفت و بعد جنبه ضددولتی پیدا کرد .

کد خبر: ۳۱۹۱۳۲
منبع : the atlantic
ارسال نظر