{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اقدام به جذب نیرو می‌کند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از بین جوانان متعهد و توانمند برای شغل آتش‌نشان استخدام می‌کند.

اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت‌نام در آگهی روز 21 مهر روزنامه همشهری همچنین در سایت آتش‌نشانی تهران به نشانی www.125.ir منتشر می‌شود.

 

ارسال نظر