{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

کشاورزان کشت کوکائین در کلمبیا به دلیل پیدانکردن جایگزینی برای کشت و سودآور بودن این محصول به ناچار این محصول را کشت می‌کنند . آن‌ها بارها نارضایتی خود را به مسئولان اطلاع داده‌اند ولی تاکنون اقدامی برای جلوگیری از این کشت و جایگزین کردن کوکائین با گیاهان سودآور دیگرصورت نگرفته‌است .

کد خبر: ۲۹۷۳۹۷
منبع : aljazeera
ارسال نظر