{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 259736

حرم منور رضوی در ساعات انتهای سال ۹۶ مملو از جمعیت است و در تمامی صحن و سراهای بارگاه منور رضوی جمعیت کثیری از زائران و مجاوران بارگاه نورانی امام رضا(ع) حضور دارند.

17

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری