{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 223510

رییس جمهور؛ در برجام به منافعی رسیدیم غیرقابل بازگشت، نه آقای ترامپ، ۱۰ تا ترامپ دیگر هم در دنیا درست شود غیرقابل بازگشت است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری